17.Mai 1920 ble Anker Juvik, sønn av en arbeider hos M+K overkjørt av en bil da han lekte ved porten på Møhlenpris. Anker Juvik ble 4 år.


Marineholmen var en av de første områdene i Bergen som ble okupert 9. April 1940, og var flittig brukt av tyske ubåter og mindre krigsfartøyer. Flere illegale motstandorganisasjoner tok derfor kontakt med arbeiderne hos M+K. En av de var Stein-organisasjonen. Navnelister med intereserte arbeidere ble ført på 34 personer som sa ja til å hvere med på motstandsarbeid.

Disse ble avslørt av en infiltrert Gestapoagent i 1941. Flertallet av de arresterte ble sluppet fri etter strenge avhør. De andre havnet som fanger på Ulven leir ved OS.

9. Mai 1942 ble hele verftsområdet omringet av soldater og 33 mann, hovedsaklig de samme som var på medlemslisten til Stein-organisasjonen ble arrestert og sendt til leirer i Tyskland. Familiene til de arresterte ble ikke glemt. Eilert Mjellem opprettholdt stønad til familiene resten av krigen, noe som også var forbudt.

31 mann kom tilbake til Bergen den 21. August 1945, utsultet og med varige men.

De to som ikke kom tilbake i live var:

Skipssnekker Hans Alne Født 13 April 1898, Død Februar 1945.

Tømmermann Martin Samnøen Født 5 Februar 1909. Død 22. Desember 1944.


Den 58 år gamle Garman Juvik omkom Fredag 26. September 1975 da den midterste skilleporten i tørrdokken brast under dokksetting i ytterste delen. Juvik og en kollega jobbet på bunnen i innderste delen da ulykken skjedde. Kollega ble berget av at noen kastet reddningsbøye til han. Da sjøen kom inn i dokken kastet båten seg så mye at landgangen løsnet og falt ned på Juvik.


Den 21 år gamle Gunnar Bratten fra Austevoll ble sterkt skadet under brann i maskinrommet på Hardhaus Mandag 2. Februar 1987. Båten var på prøvetur fra M+K. Årsaken var et oljerør som sprang lekk. Gunnar Bratten var for mye skadet til at det var mulig å redde livet og han døde om kvelden på Haukeland sykehus.


Søndag 28. April 1996 blir den 54 år gamle sveiseren Terje Karlsen funnet bevistløs i en tank på Jetliner, ved kaien på M+K. To og en halv time sener blir han erklært død. Årsaken var kvelning av nitrogen gass i pusteluftanlegget. Mellom ti og femten sveisere var koblet på dette pusteluftanlegget, og flere av de fikk symptomet på oksygenmangel. Noen av de besvimte og i fallet ble masken revet av og det reddet nok livet deres.

Politiet mener de fant årsaken til ulykken i en ventil som stod åpen mellom pusteluften og brannslukkingsanlegget. Rørene til brannslukningsanlegget var fylt med nitrogen som er vanlig prosedyre for å teste de for lekkasje. Terje Karlsen etterlot seg kone og fire døtre.


Fredag 17. August 2001 står den 40 år gamle Bo Akmann å sveiser på en båt som ligger på slippen. Klokken 20 har han en kaffepause med arbeidskamerater. Det er siste observasjonen av han på verftet. Klokken 21 ringte han til samboeren å sier han kommer hjem til vanlig tid. Klokken 22 skulle han ha stemplet ut.

Han er nå sporløst forsvunnet og det blir satt igang leting på den 40 mål store tomten. Fire søk ble foretatt og mandagen blir det ytterligere opptrapping med åtte marinedykkere fra Haakonsvern. Dårlig sikt gjore søket resultatløst.

Søndag 26 August i 13 tiden blir en mann funnet død i Puddefjorden ved M+K og blir senere identifisert som Bo Akmann. Politiet opplyser i en pressemeldig at det er ikke noe som tyder på at det ligger noe kriminelt bak dødsfallet.