Forsøk på salg?

Dette er Møhlenpris i 1894. Til venstre nede er reperbanen som ble anlagt av Jørgen Thormøhlen i 1678, den strakte seg fra Møhlenpris hovedgård og opp til der fotballbanen er i dag. Fra 1888 ble den stykkevis solgt. Som man ser på bildet mangler det mye opp mot der banen er i dag. Like bak hekken på båten som ligger ved kaien til Mjellem & Karlsen ligger en tobaksfabrikk som i 1914 ble kjøpt av Bjelland som produserte hermetiske sardiner der. Fabrikken ble solgt i 1955 og revet i forbindelse med sanering av strøket. Byggningene foran baugen på båten er ett røykeri som Mjellem & Karlsen overtok i 1910. Til venstre for baugen til båten på slippen ligger verkstedsbyggningen som i dag er Cornerteateret. Videre til venstre ligger det opprinnelige kontorbygget til Mjellem & Karlsen.
I Mai 1876 ble Møhlenpris innlemmet i Bergen som egen bydel. Dette utløste reguleringer og mye byggevirksomhet. Murmester John. G. Nielsen var Bergens største entrepenør og stod for mye av byggningene på Møhlenpris .
Joachim Waldemar Bang startet Møhlenpris Mekaniske Verksted i 1873. Verkstedet gikk konkurs i 1886. Chr. M. Vestrheim var ansatt som formann på verkstedet fra 1876. Vestrheim ble tilbudt å overta ledelsen av verkstedet av Bergen Privatbank som nå stod som eier. Overrettssakfører Kristen Faye kjøper så verkstedet av Bergen Privatbank, hvor faren var banksjef. Faye tilbyr Vestrheim kompaniskap og han skyter inn 5000 kr. som tilsvarer ca. 10 årslønner. I folketellingen for 1891 står Vestrheim oppført som Verksmester og styrer av et mekanisk verksted på Møhlenpris og bosted SØNDRE MØHLENPRISVEI 39. 12. Mars 1891 kunngjør Faye og Vestrheim at de har startet aksjeselskapet "Møhlenpris mek. Værksted og Patent Slipper Limiteret", selskapets kontor er i eiendommen på SØNDRE MØHLENPRISVEI 39. I 1894 selger Faye verkstedet til Mjellem og Karlsen, og Vestrheim blir betalt ut.
Våren 1899 står det i flere forskjellige aviser at Mjellem & Karlsen mekaniske verksted og slipp er solgt til Murmestrene John. G. Nielsen og Ernst Hansen og verkstedet nå blir nedlagt og arealet formodentlig vil bli benyttet til byggningsgrunn. 24 November 1900 oppretter Nielsen og Hansen "Aktieselskapet Møhlenpris slip & mekaniske værksted", med formål å drifte Møhlenpris slip & mekaniske verksted, med disse to murmestrene i styret.
29. Desember 1900 blir dette dementert til at selskapets formål er: På best mulig måte nyttiggjøre seg selskapets eiendom; SØNDRE MØHLENPRISVEI 39. 8 Februar 1901 meldes det til Handelsregisteret at "Aktieselskapet Møhlenpris Slip & Mekaniske Værksted" er oppløst. Hva som var planen til disse murerne kan vi jo bare spekulere i. 
Søndre Møhlenprisvei var den gang det som i dag er den vestlige delen av Thormølensgate.Tilbake til forsiden.