Den første båten som ble bygd ved verftet var uten fremdriftsmaskin. Med tanke på at hovedgesjeften de fire første årene var å bygge å montere dampmaskiner i fiskebåter var jo dette litt paradoksalt. Siden har det blitt bygd opptil flere båter i året, med unntak av da andre verdens krig herjet. Første stabelavløpning etter krigen var B.Nr: 69, Bremnes i 1948. Siden gikk det jevnt med båter ned fra beddingen. De ble etterhvert større, mer arbeidskrevende og tok derfor lengre tid å bygge. Bortimot et års tid pr. båt måtte en reder regne med. Utover 60-70 tallet ble det også bygd en del lektere som var ukompliserte og fort unnagjort. 
Mer kompliserte var havforskningsbåtene, med Johan Hjort som den første i en lang rekke forskningsbåter til inn og utland. Passasjerbåter også kalt "fjordabåter" ble det laget en del av frem til '50 tallet, da veitrafikken overtok transporten og fergene gjorde sitt inntog. Staten var en god kunde med båter til forsvaret, lektere og forskningsskip. 
Siste båten som ble sjøsatt fra verftet var B.Nr: 154, Midyan i 1999. På '90 tallet var de fleste skrogene levert fra utlandet. I April 2002 leverte Mjellem & Karlsen sin siste båt, Veritas Vantage.                                                

Innformasjon om fregattseksjonen  er litt nede på siden her.    
                            
B.Nr:1.Brannsprøyte
.- B.Nr:2.Frithjof.- B.Nr:3.Brixdal.- B.Nr:4.Os. -
B.Nr:5.Falken. - B.Nr:6.Agdenæs.- B.Nr:7.Kvarven.- B.Nr:8.Peer Gynt. -
B.Nr:9.Hemnæs=Basken.- B.Nr:10.Fosna.- B.Nr:11.Reykir=Drot.- B.Nr:12.Skreien=Bjørgulfur. - B.Nr:13. Sigurd=BrandIII=Sigurd1=Sandborg.- B.Nr:14.Eystein.- B.Nr:15.Skjold. - B.Nr:16.Skallagrim. -B.Nr:17.Oldervæggen=Sigurd=Svithun.- B.Nr:18. Ona=Roald=Ludo.- B.Nr:19.Kinn=Eldor=Elgbrand=Strømsnes=Sandsfjord.- B.Nr:20.Ask=Nordingen=Granton. - B.Nr:21.Sotra. - B.Nr:22.Fedje=Yukon.- B.Nr:23.Bremanger=Kjalken. -B.Nr:24.SjødampsprøyteNr.3=WichmannIII=Namdalingen=Brandalingen=Joøy. - B.Nr:25.Aalesund=MaudII. - B.Nr:26. Andø. - B.Nr:27.Islændingen.- B.Nr:28.Hugin.- B.Nr:29.Sabben.- B.Nr:30.Nappen. - B.Nr:31.Fiskeren=Langenæs=Hareid.- B.Nr:32.Herløfjord=Vestfold1=Leid.- B.Nr:33.Njørd=Loth Lorien.- B.Nr:34.Thorberg. - B.Nr:35.Eystein Orre.- B.Nr:36.Ingolfur=Øygard.- B.Nr:37.Odin.- B.Nr:38.Stjernen. - B.Nr:39.Bodin. -B.Nr:40.ukjent.- B.Nr:41.Jarlen.- B.Nr:42.Kvalø=Kvaløy. - B.Nr:43.Manger=Sandbas=Joge.- B.Nr:44.Tyssedal=Bjørnungen=Elsi=Budal=Skudal=Bente. - B.Nr:45.Ramoen=Nobel.- B.Nr:46.Brynilen. - B.Nr:47.Seimstrand.- B.Nr:48.Austrheim=Slottheim. - B.Nr:49.Normanden. B.Nr:50.Tampen.- B.Nr:51.Nordalsfjord.- B.Nr:52.Vulcanus=Musca=Øklandsnes=Kopervik=Bømlo=Sigfart. - B.Nr:53.Haus=Hausen=Listein=Sandy Hook. - 
B.Nr:54.Melshorn=Thorstein.- B.Nr:55.Breivik.- B.Nr:56.Øyulf=Biene.- B.Nr:57.Lynghaug=Ole AArvold. - B.Nr:58.Tormod Bakkevig=H.J.Kyvig. - B.Nr:59.Bera=Eva Arlt=Gedania.- B.Nr:60.Alværsund=Alverstrømmen=Kiloran.- 
B.Nr:61.Ålvik=Bergum=Askheim=Hamo.- B.Nr:62.Tysnes=T.J.Osnes=Vartun.- B.Nr:63.Granvin.- B.Nr:64.Eidfjord=Tartan Arrow II=Gianna Maria. -
B.Nr:65.Vaksdal=Matre=Birger=Namdalingen=Lofjell=Duga. - B.Nr:66.Hordaland=Ombofjord=Edelweiss=Roumieh.- 
B.Nr:67.VM3.- B.Nr:68.VM4. - B.Nr:69.Bremnes=Bremnesing.- B.Nr:70.Kvinnherad=Tranøy=BrandVII=Rygerfjord. -B.Nr:71.StarX=Nordbas=Herøyværing.- 
B.Nr:72.Hornelen=Bramshorn=Ile De Loos=Syd Syd 1. -
B.Nr:73.Nebb=Astrid Bakk=Vestviking=Slåtterøy Senior=Fisktrans. - B.Nr:74.Gula=Stril Flower=Pinzon=Virgen De Monserrat. - B.Nr:75.Vacuum9=Mobilbunker9. - B.Nr:76.Vacuum10=Mobilbunker10. - 
B.Nr:77.Kleppestø=Oanes=Langåra=Bjørvika. - B.Nr:78.Kvaløy=Akut=Ouionga.- B.Nr:79.JohanHjort=Skandi Ocean=Sea Shepherd III=Ocean Warrior=Farley Mowat. -
B.Nr:80.Herkules=Jørpeland Herkules=Stril Herkules=HDW Herkules.- 
B.Nr:81.Oslo=Nordbec=Fort Mingan=Amstel=Dida=Charlotte.- B.Nr:82.Nornen. -
B.Nr:83.Grabb-apparat. - B.Nr:84.Olaf Scheel=Sjøveien. - B.Nr:85. Fallbunn-pram. -
B.Nr:86.Prof. W. Besnard.- B.Nr:87.Vannlekter Ukjent navn. -
B.Nr:88.Asmak.- B.Nr:89.Vannlekter ukjent navn. - B.Nr:90.Nordhavn=Ulvos. -
B.Nr:91.Kranpram ukjent navn.- B.Nr:92.Dykkerpram Ukjent navn. -
B.Nr:93.Hydrograf=Optinor=Stril Guard=Nysleppen.- B.Nr:94.G.O.Sars=Sarsen.- B.Nr:95-98. diverse lektere. - B.Nr:99.Lagerpram. - B.Nr:100.Foringspram. -B.Nr:101.Lekter.- B.Nr:102.Suge-mudderapparat. - B.Nr:103.Rambukklekter.- B.Nr:104.Lagerpram. - B.Nr:105Lekter.- B.Nr:106.Reinøysund. - B.Nr:107.Sørøysund.- B.Nr:108.Borgsund. - B.Nr:109.Rotsund.- B.Nr:110:Maursund. -
B.Nr:111.Lekter Sundhavn. - B.Nr:112.Kåfjord=Tufjord=Aud Maria=Maharlika Seiz.- 
B.Nr:113.Stålpontong ukjent navn. - B.Nr:114.Ulvik=Herlaug. - 
B.Nr:115.Dr.Fritjof Nansen=Eurotri I=Roya=Dr. Nansen=Nomad.- B.Nr:116.Jondal.- B.Nr:117.Stryn=Seimstrand=Rosendal. - B.Nr:118.Marjata=Sea Explorer.- B.Nr:119.Bien Dong.- B.Nr:120.Vidar=Jotvingis.- B.Nr:121.Vale. B.Nr:122.Oddhavn. - B.Nr:123.Noruega.- B.Nr:124.Leiro. - B.Nr:125.Askøy=Etne. - B.Nr:126.Michael Sars.- B.Nr:127.Årdal=Akvamarin. - B.Nr:128.Håkon Mosby.- B.Nr:129.El Puma. -B.Nr:130.Justo Sierra. B.Nr:131.Lady Harrison=Antares. - 
B.Nr:132.Sira Odin=Northern Princess.- B.Nr:133.Bergen=Gloppen=Dem. -
B.Nr:134.Ocean Researcher.- B.Nr:135.Herdla=Nordfjord=Melderskin. -
B.Nr:136.Atlantic Challenge=Staaløy=Staaløy II=Erika. - B.Nr:137.Hardhaus=Hardhaus II=Grindvikingur=Gudmundur=Tasilaq. - 
B.Nr:138.Western endeavour.- B.Nr:139.Sundaberg. -
B.Nr:140.Skalaberg=Polar Princess=Ostrov Monron. -
B.Nr:141.Newfoundland otter=Newfoundland=Munin Explorer.- B.Nr:142.Tangaroa.- B.Nr:143.Enniberg. - B.Nr:144.Onnuri.- B.Nr:145.Northern osprey.- B.Nr:146.Nyhavn. B.Nr:147.Karan8. - B.Nr:148.Arnar=Sisimiut. - B.Nr:149.Veritas viking.-
B.Nr:150.Veritas viking 2=Wind Innovation.- B.Nr:151.Kattegat.- 
B.Nr:152.Baruna Jaja 8. - B.Nr:153.Geco Eagle=SW Eagle. - B.Nr:154.Midyan. -B.Nr:155.Veritas Vantage. - B.Nr:156-157.Ukjent.- B.Nr:158.Jetliner.-


                                                   Fregattseksjonene                       
  
I 1995 blir det offentligjort at forsvaret skal i løpet av de 10 neste årene bygge seks nye fregatter til marinen til en antatt kosnad av 10 milliarder Kr. M+K blir nevnt som et meget sterkt verft som forsvaret tidligere har god erfaring med, både nybygg, ombygginger og vedlikehold.
1. Mars 1999 mottar forsvaret tilbud fra tre bedrifter som de hadde valgt ut til å konkurrere om de seks fregattene. Norske Nor-Eskort kom med 30 pappesker, Spanske Bazan kom med 56 esker på to paller og Tyske Blom & Voss sendte 25 metallkasser. Alt dette var en samlet vekt på 2,5 tonn som skulle gjennomgåes på Haakonsvern før en endelig avgjørelse.
I begynnelsen av April 1999 blir innstillingen klar og bli overlevert forsvarssjefen. Bazan med sammarbeidspartner M+K er favoritten foran Blom & Voss.
29. Februar 2000 fikk Bazan oppdraget sammen med Amerikansk Lockheed Martin og M+K. Marinens krav er at fregattene skal settes sammen under tak og kommunen vil ikke selge Hanøytangen til M+K, men ønsker å leie ut. For å tilrettelegge Hanøytangen til fregattbygging kreves innvesteringer på 200 millioner Kr. som ikke er aktuelt å gjøre på leid område. Avtalen er at M+K skal sette sammen de to siste fregattene. Arbeidet med de første av seks akterskips seksjoner pr. fregatt begynte hos M+K i Juni 2002 og planen er å begynne å sette disse sammen i April 2003. Seksjonene til forskipet ble laget ved Kleven Maritime. Verftet på Hanøytangen er nå kostnadsberegnet til å koste 400 millioner Kr. og beregnes ferdig innen utgangen av 2005.
19. August 2002 blir M+K slått konkurs og arbeidet med seksjonene stopper opp. Konkursboet ble overtatt av Bergen Mekaniske Verksted AS (BMV), som ble opprettet 1. September 2002 og senere ble til Bergen Group i 2008.
Sammenstillingen av to fregatter ble det ikke noe av, men istedet ble det besluttet at flere seksjoner skulle bygges ved verftene. I 2005 ble det besluttet at BMV på Møhlenpris skulle ha ansvaret for 16 seksjoner og BMV Halsnøy 7, muligens 8 seksjoner. Seksjoner til de fire første fregattene ble laget på Møhlenpris i Bergen. Da de begynte å bygge fartøy nummer fem i Spania ble det besluttet å avslutte seksjonsbyggingen av økonomiske grunner å heller satse på servisavtale på de ferdige skipene.
Dermed var modulene til KNM Helge Ingstad de siste som ble levert fra Bergen. 

Forlenginger og ombygg​inger.

Forlenginger og ombygginger av båter har vært en viktig gesjeft for verftet i alle tider. Den første båten som ble forlenget var Brixdal fra 1895 og var nybygg nummer 3. Den ble forlenget med 2 meter. I nyere tider kan nevnes: Fiskebåten Bømmeløy som i 1973 ble forlenget med 10 meter og dermed verdens største snurper. Palleskipene Livarden som var bygd i 1973 og Ulriken som ble bygd i 1972 ved Fosen Mek. ble forlenget med 16,8 meter på slippen hos M+K i 1975. M/F Kleppestø til Rutelaget Askøy-Bergen som var bygd ved Løland Verft i 1968 ble forlenget med 14 meter i dokken i Januar 1980 hos M+K. Etterretningsskipet Marjata til Forsvarets forskningsinstitutt som var levert fra M+K i 1976. Ble forlenget med 13 meter vinteren 82-83. Det amerikanske fiskemarkedet var umettelig på '80 tallet og det var store planer for fiskeflåten. Det trengtes oppmot 50 båter og kontrakter ble satt ut over hele verden. I konkurranse mot Sterkoder i Kristiansund ble det August 1987 skrevet kontrakt med Mjellemen om ombygging til fabrikktråler og forlenging med 12 meter av det amerikanske forsyningsskipet Magnus Sea. Prisen på ombyggingen var estimert til 100 mil. Kr. Vinteren '87/88 var det det full fart i ombyggingen. Magnus Sea blir overlevert som Pacific Glacier i Juni 1988. I Desember 1994 ble seismikk skipet Geco Beta forlenget med 15 meter. Det som var spesielt med denne var at en prefabrikert komplett seksjon lå klar til å skyves på plass etter at skipet var trekt ifra hverandre. Dette har ikke hvert gjort før. Seismikk skipet Seisquest til Forlands rederi i Bergen ble forlenget med 8,4 meter i Oktober 1999. Av uhell i forbindelse med ombygging kan nevnes Geco Sapphire som gikk til bunns ved M+K på Laksevåg 15. Oktober 2001 etter at en bunnventil ble åpnet med et uhell. Skadene var anslått til 100 Mill. N.Kr.-

Til forsiden